APLIKACE - odprášení, odsávání, filtrace, odloučení prachu, dýmů a olejové mlhy

Donaldson (Torit, DCE) - Rozličné využití

 

 

Průmyslové odprášení, filtrace, odprašování, odprášení, EX prach, ATEX, odsávání, odsávání kouře od svařování, filtrace vzdušiny, filtrace vzduchu, odsávání olejové mlhy, emulze, aerosolu, splnění limitů daných legislativou

Prachové filtry, patronové filtry, hadicové, rukávcové filtry, odlučovače, odsávače prachu, lapače, jet systém, vysavače, ekologická zařízení

Předseparátory, cyklony, separátory, SPIRO potrubí, ocelové potrubí, kouřovody, turnikety, rotační podavač, šnekové dopravníky, klapky, explozivní panely, zpětné klapky zamezující šíření výbuchu, zhášecí zařízení, likvidace toxického prachu

Náhradní filtrační vložky, náhradní filtrační patrony, filtrační kapsy, rukávce, kazety, panely, absolutní filtry, náhradní HEPA fitry, ultra-web, nanovlákna, PTFE

Vzduchotechnika (VZT) – řešení odprášní, projekt, projekt dokumentace, výkresová dokumentace, montáž, záruční a pozáruční servis, měření emisí, měření exhalací.

Donaldson aplikace v PDF (anglicky) 6,7MB

Donaldson aplikace v PDF (čeština) 4,6MB