Domů » FILTRACE DÝMU, JEMNÝ PRACH, MENŠÍ PRACHOVÁ ZÁTĚŽ » TDS / TDP (patronový, tryskání)


Patrónové filtrační zařízení řady TD

Filtrační zařízení TD (TDS, TDP) jsou původní a nejrozšířenÄ›jší patronové filtry společnosti Donaldson. Robustní konstrukce zařízení a promyÅ¡lené uspořádání filtračních elementů je navrhnuté pro kontinuální provoz s využitím technologie Pulse-Jet (čistÄ›ní patron stlačeným vzduchem) pro on-line (za provozu) čistÄ›ní patron. Vysoký stupeň filtráce zabezpečuje osvedčené filtrační médium Ultra-Web®. Exkluzívní metoda nanášení jemných nanovláken na konvenční médium (napr. celulóza) zabezpečuje odloučení nejjemnÄ›jších častic prachu a dýmu i submikrónové oblasti. Společnost Donaldson nabízí nÄ›kolik desítek filtračních materiálů vhodných na vÄ›tÅ¡inu aplikaci prirůmyslné filtrace.

 

TD   TD        

                Řada TDP                                               Řada TDS

Vzduchové výkony od 2 000 do 50 000 m3/h (pro potÅ™ebu vyšších vzduchových výkonů nabízíme zařízení DFO 

Typické aplikace:

- Tryskání
- Broušení

Výhody filtračních zařízení řady TD

  • Vysoká účinnost filtru, až 99,999% pro častice o velikosti 0,5 m
  • Účinnost třídy C podle klasifikace BIA
  • Minimalizované tlakové ztráty – úspora energie pro chod ventilátoru
  • Velmi nízké náklady pÅ™i pÅ™epočtu na filtrační plochu a čas (platí pÅ™i použití filtračného média Ultra-Web®)
  • Markantní úspory nákladů na vytápÄ›ní (případnÄ› chlazení) výrobných hal. VyčiÅ¡tÄ›ný vzduch je možné recirkulovat bez dodatečné úpravy (neplatí pro vÅ¡etky typy prachů)

TD  TD

Leták TD range ve formátu PDF (anglicky)

Leták TD range ve formátu PDF (slovensky)